Thảo luận 1: Tự do?

Tại sao con người sống cần phải có tư duy độc lập hay đầu óc tự do?.

Tại sao nói tự do là sự sống của mỗi người?.

Mối quan hệ giữa người có đầu óc tự do và khả năng sáng tạo của con người là gì?. Hiểu thế nào là đầu óc tự do bên trong và bên ngoài?.

Sáng tạo trong việc chạy theo người khác, chạy theo giá trị, khái niệm mà con người trong xã hội đã định nghĩa và sáng tạo trong sự sáng tạo (không phải chạy theo người khác mà sáng tạo trong thế giới riêng của mình) hiểu như thế nào?.

Không có tự do kia, sẽ không có Shakespeare, không có Goethe, Newton, không có Faraday và Pasteur. […] Vì chỉ con người tự do mới làm ra những khám phá và giá trị tinh thần, những thứ làm cho cuộc sống của chúng ta, những con người hiện đại, trở nên đáng sống.

Từ “Aufruf zum Widerstand gegen den drohenden Kulturverfall” (1933) Albert Einstein

Aus meinen späten Jahren, tr 15.

Mời các bạn tranh luận chủ đề trên.

 

Nguyễn Thanh Hoàng Anh
Nguyễn Thanh Hoàng Anh
7
| 4 1 2
Asked on 4/8/16, 1:09 AM
0
vote
195 Views

Tự do là trạng thái con người không bị ép buộc, được quyền lựa chọn và hành động theo ý mình. Khi con người tự do họ sẽ không quan tâm đến việc người khác nhìn nhận mình như thế nào, họ sẽ không để hành động, lời nói của người khác ảnh hưởng đến quyết định, hành động của bản thân. Người tự do luôn muốn làm mọi việc mà mình thích hơn là việc mình buộc phải làm. Họ thậm chí không bị bó buộc bởi các qui tắc, qui định nào. Không chỉ tự do trong hành động mà còn tự do trong suy nghĩ mới là ý nghĩa thực sự của "tự do". Người tự do luôn có cái nhìn rộng và đa chiều bởi họ suy nghĩ của họ không bị ràng buộc, ảnh hưởng. Họ biết cách tiếp thu cái mới mà hay đồng thời cũng nhìn nhận được điểm cũ mà tốt, họ không cố chấp giành giật sự thắng lợi bởi trong tư tưởng họ đã luôn đạt đến sự thành công của riêng mình. Người tự do sẽ không đánh giá các vấn đề một chiều mà sẽ luôn nhìn thấy cả mặt tốt lẫn mặt xấu của vấn đề. Một con người chỉ thực sự tự do nếu tâm hồn họ tự do.

Vì vậy những người vĩ đại chính là biểu tượng của những người tự do. Vì không bị giới hạn trong tưởng tượng nên họ mặc sức nghĩ và làm điều mà người ngu muội không dám nghĩ tới. Khi tự do họ sẵn sàng làm điều mình thích bất chấp nó có là điều không tưởng trong thời mà họ sống. Nên khi họ thành công họ tạo ra trang sử cho cả nhân loại. Còn những người luôn tạo ra chiếc lồng nhốt trí tưởng tượng của bản thân thì không bao giờ tạo nên được những thành công lớn.

Trần Thị Thuý An
Trần Thị Thuý An
5
| 1 0 0
Answered on 5/13/16, 8:39 AM
0
vote

Your answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!

Ask a Question

Keep Informed

About This Forum

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.

Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Stats

Asked: 4/8/16, 1:09 AM
Seen: 195 times
Last updated: 5/13/16, 9:06 AM