Thảo luận 3: Lãnh đạo dựa vào đâu?

Người trụ cột của gia đình, người lãnh đạo một công ty hay một đất nước lắng nghe chuyên gia tư vấn, lắng nghe ban tư vấn, cố vấn sẽ sáng suốt hay lắng nghe con trẻ, lắng nghe ý kiến nhân viên, ý kiến nhân dân sẽ sáng suốt? 

Khi lắng nghe thì lắng nghe nội dung?. Kỹ năng lắng nghe ở đây như thế nào?. 

Nguyễn Thanh Hoàng Anh
Nguyễn Thanh Hoàng Anh
7
| 4 1 2
Asked on 4/8/16, 1:12 AM
0
vote
198 Views

Theo em việc lắng nghe nhà tư vấn, chuyên gia... hay lắng nghe con trẻ, nhân viên... đều quan trọng như nhau. Việc lắng nghe từ những người làm việc dưới ta, từ con trẻ trong nhà hay quần chúng nhân dân là để ta tìm hiểu thêm tình hình thực tế đồng thời cũng là những nguyện vọng, mong muốn mà ta sẽ là người mang nhiệm vụ hoàn thành những nguyên, vọng mong muốn đó nên việc lắng nghe họ là điều cần thiết. Song việc lắng nghe các ý kiến chuyên gia, tư vấn cũng vô cùng cần thiết bởi họ là những người đã có nhiều kinh nghiệm, có cái nhìn đa chiều nên họ sẽ giúp ta nhận ra những điểm ta chưa tốt, những điểm ta đã tốt và sau đó phát huy cùng khắc phục. Vấn đề quan trọng ở đây là ta nghe những gì và nên tiếp thu toàn bộ hay không? Câu trả lời chắc chắn là không bởi những gì ta nghe chưa chắc là sự thật hoặc chưa chắc là phương án tối ưu nhất. Đã là trụ cột, là người lãnh đạo ta cần nên biết nên tin, nên làm thế nào từ những điều được nghe, biết cách chọn ra thông tin, phương án tốt nhất cho thực trạng đang xảy ra. Và việc lắng nghe như thế nào cho đúng là cả một nghệ thuật.

Một người khôn ngoan, tài giỏi không chỉ nghe bằng tai mà còn phải nghe bằng mắt, não và trái tim. Một người có thể nói dối những những cử chỉ, hành động của họ thì không vì vậy mà một bà mẹ có thể dễ dàng nhận ra con mình đang nói dối chỉ thông qua ánh mắt, giong nói của đứa trẻ. Hơn thế khi lắng nghe đôi lúc ta cần một bộ óc tỉnh táo để so sánh, đối chiếu với thực tại nhằm nhận biết đâu là thật đâu là giả tạo trong những gì ta nghe được. Và đôi lúc ta cần dùng trái tim để cảm nhận được độ tin cậy trong lời nói của một ai đó. 

Trần Thị Thuý An
Trần Thị Thuý An
5
| 1 0 0
Answered on 5/13/16, 8:59 AM
0
vote

Your answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!

Ask a Question

Keep Informed

About This Forum

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.

Read Guidelines

Question tools

2 follower(s)

Stats

Asked: 4/8/16, 1:12 AM
Seen: 198 times
Last updated: 5/13/16, 8:59 AM