Bàn tư vấn và công tác bạn đọc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT
02 Nguyễn Tất Thành, sai gon , Vietnam
10/28/2016 02:49:49

Công ty:

Báo Pháp luật và Xã hội - Cơ quan Đại diện phía Nam

Số Lượng:

3.0

Yêu Cầu Trình Độ Học Vấn:

{}

Phụ Cấp:

không có dữ liệu

Thời Gian:

 • Thực tập - Kiến tập
 • Mô tả công việc:

  - Là sinh viên năm cuối thuộc các khối ngành: Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Kinh tế,...

  Yêu cầu công việc:

  - Là sinh viên năm cuối thuộc các khối ngành: Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Kinh tế,...

  Ghi Chú:

  - Là sinh viên năm cuối thuộc các khối ngành: Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Kinh tế,...

  Quyền Lợi Riêng:

  không có dữ liệu