Thực tập viên Pháp lý

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT
02 Nguyễn Tất Thành, sai gon , Vietnam
11/01/2017 03:57:12

Công ty:

Công ty Gedeon Richter

Số Lượng:

2000.0

Yêu Cầu Trình Độ Học Vấn:

{}

Phụ Cấp:

- Loại hợp đồng: bán thời gian hoặc toàn thời gian - Mức lương: 3.000.000 – 6.000.0000 VND - Thời hạn hợp đồng: 2 tháng với khả năng được gia hạn

Thời Gian:

 • Thực tập - Kiến tập
 • Mô tả công việc:

  Ứng cử viên là sinh viên Luật năm 3 hoặc năm 4, có kỹ năng và khả năng sau:
  - Kỹ năng đối thoại và trình bày tốt
  - Năng động, khả năng tạo động lực cao, định hướng kết quả công việc cao và rõ ràng
  - Kỹ năng sử dụng vi tính tốt
  - Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt là một lợi thế

  Yêu cầu công việc:

  Ứng cử viên là sinh viên Luật năm 3 hoặc năm 4, có kỹ năng và khả năng sau:
  - Kỹ năng đối thoại và trình bày tốt
  - Năng động, khả năng tạo động lực cao, định hướng kết quả công việc cao và rõ ràng
  - Kỹ năng sử dụng vi tính tốt
  - Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt là một lợi thế

  Ghi Chú:

  Ứng cử viên là sinh viên Luật năm 3 hoặc năm 4, có kỹ năng và khả năng sau:
  - Kỹ năng đối thoại và trình bày tốt
  - Năng động, khả năng tạo động lực cao, định hướng kết quả công việc cao và rõ ràng
  - Kỹ năng sử dụng vi tính tốt
  - Khả năng sử dụng tiếng Anh tốt là một lợi thế

  Quyền Lợi Riêng:

  Lưu ý: Chỉ có những ứng viên đạt yêu cầu sẽ được mời phỏng vấn