Thực tập sinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT
02 Nguyễn Tất Thành, sai gon , Vietnam
10/28/2016 01:29:47

Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV ORISTAR – GIA LUẬT GROUP TÌM KIẾM

Số Lượng:

5.0

Yêu Cầu Trình Độ Học Vấn:

{}

Phụ Cấp:

không có dữ liệu

Thời Gian:

 • Thực tập - Kiến tập
 • Mô tả công việc:

  - Sinh viên mới ra trường hoặc sinh viên năm 4 hệ chính quy chuyên ngành cử nhân Luật;

  - Năng động, có đủ điều kiện sức khỏe và thời gian để tập sự bán thời gian hoặc toàn thời gian tại văn phòng;

  Yêu cầu công việc:

  - Sinh viên mới ra trường hoặc sinh viên năm 4 hệ chính quy chuyên ngành cử nhân Luật;

  - Năng động, có đủ điều kiện sức khỏe và thời gian để tập sự bán thời gian hoặc toàn thời gian tại văn phòng;

  Ghi Chú:

  - Sinh viên mới ra trường hoặc sinh viên năm 4 hệ chính quy chuyên ngành cử nhân Luật;

  - Năng động, có đủ điều kiện sức khỏe và thời gian để tập sự bán thời gian hoặc toàn thời gian tại văn phòng;

  Quyền Lợi Riêng:

  không có dữ liệu