TIN TỨC

Phương pháp học Luật hiệu quả

10/19/2016 03:21:31

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc kịp thời hỗ trợ, động viên sinh viên có gia đình bị thiệt hại.

baolut-gdvn4.jpg

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường về việc kịp thời hỗ trợ, động viên sinh viên có gia đình bị thiệt hại. Nay, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp & Hỗ trợ sinh viên, Đoàn trường ĐH Luật TP. HCM phối hợp cùng Hội Sinh viên trường ĐH Luật TP. HCM thông báo về việc hỗ trợ các sinh viên hệ đại học chính quy có hộ khẩu thường trú tại các xã bị ảnh hưởng trực tiếp thuộc các tỉnh trên như sau:

 

1. Đối tượng: Sinh viên hệ Chính quy các khóa 38, 39 40, 41 và lớp QTL37 trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh thường trú tại khu vực các tỉnh Nghệ Anh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

2. Hồ sơ gồm có:

- Đơn trình bày hoàn cảnh (theo mẫu). Lưu ý: trình bày rõ hoàn cảnh gia đình (nêu rõ mức độ thiệt hại do phải ngừng sản xuất, kinh doanh, mức độ ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình,…), không bắt buộc có xác nhận của chính quyền địa phương do tình trạng cấp thiết và khó khăn hiện nay;

- Các loại giấy tờ chứng minh (nếu có).

Căn cứ vào hồ sơ xin hỗ trợ được gửi về, Nhà trường sẽ liên lạc với địa phương để xác minh tình hình, đồng thời sẽ có hình thức hỗ trợ thích hợp với mức độ thiệt hại của từng trường hợp.

3. Thời gian nộp hồ sơ: Các sinh viên thuộc đối tượng trên nộp hồ sơ về Văn phòng Đoàn – Hội hai cơ sở (Phòng A.308, cơ cở Nguyễn Tất Thành hoặc phòng E.102, cơ sở Bình Triệu) hoặc Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên (Phòng C104A, cơ sở Nguyễn Tất Thành), cụ thể:

- Đợt 1: Từ ngày ra thông báo đến trước 17h00 ngày 20/10/2016 (Thứ Năm);

- Đợt 2: Từ ngày 24/10/2016 (Thứ Hai) đến trước 17h00 ngày 04/11/2016 (Thứ Sáu).

* Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

- Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên - Phòng C104A, cơ sở Nguyễn Tất Thành - SĐT: 39400989-180;

- Đ/c Nguyễn Thục Anh – UV BTK HSV trường – SĐT: 01657.011.627.