Giới thiệu

Đây là hệ thống hổ trợ học tập dành cho sinh viên trường Đại Học Luật TP. HCM
- Hổ trợ giáo viên trong việc chia sẽ tài liệu
- Tương tác tốt hơn giữa sinh viên và giáo viên
- Thảo luận nhóm theo chủ đề
- Giáo viên và sinh viên có thể trao đổi với nhau về các kiến thức đã học 
Our Team